Category Archives: Vidusskolas

VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA, KAS IEGŪTA MODERNĀ APMĀCĪBAS PROCESĀ

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola piedāvā apmācības eksternātā jeb pilnībā patstāvīgu mācīšanos. Mācības internetā tālmācības vidusskolā nozīmē, ka var neapmeklēt skolu un tikai 1 gada laikā apgūt visu mācību programmu, veiksmīgi nokārtojot visas pārbaudes. Tālmācības vidusskola piedāvā mācību programmu, kas mācību procesu dara daudz produktīvāku un ērtāku arī pašam skolēnam. Tālmācības procesā iegūtā vidējā izglītība ir […]