VISPĀRĒJĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA, KAS IEGŪTA MODERNĀ APMĀCĪBAS PROCESĀ

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola piedāvā apmācības eksternātā jeb pilnībā patstāvīgu mācīšanos. Mācības internetā tālmācības vidusskolā nozīmē, ka var neapmeklēt skolu un tikai 1 gada laikā apgūt visu mācību programmu, veiksmīgi nokārtojot visas pārbaudes. Tālmācības vidusskola piedāvā mācību programmu, kas mācību procesu dara daudz produktīvāku un ērtāku arī pašam skolēnam. Tālmācības procesā iegūtā vidējā izglītība ir atzīta visās valstīs un tāpēc skolēns var uzsākt turpmākas mācības bez problēmām. Uz 1. tālmācības vidusskolu iespējams atnākt no jebkuras citas skolas, pat skolēns jau 12. klasē. Tādējādi nav jāzaudē tik dārgais laiks, jo nav jāiekavē vairāki mēneši, gaidot uzņemšanu. Pilnīgi visi mācību kursi, kurus jaunietis jau ir apguvis, tiks ieskaitīti, nepieciešams vien uzrādīt sekmju izrakstus. Savukārt mācību programmu skolēns apgūs tā, kā viņam ir ērtāk, jebkurā vietā, kur ir pieeja internetam.

Meklējot iespējas, kur apgūt kvalitatīvu vidējo izglītību tiešsaistē,  Rīgas 1. Tālmācības vidusskola ( http://www.r1tv.lv/lv/videja-izglitiba ) varētu būt pareizā izvēle. Skolēns var efektīvi mācīties un pildīt savus mājas darbus online. Tādējādi skolotājs var pārbaudīt pārbaudes darbu rezultātus un dot vērtējumu, liekot atzīmes un rekomendācijas tālākajā darbā. Vajadzības gadījumā skolotājs atsūta papildus mācību materiālus un norādes uz informatīvajiem avotiem. Šajā procesā pasniedzējs strādā  internetā vienlaicīgi ar skolēnu “klasi”. Katra mācību stunda sastāv no stāstījuma ar saistošu informatīvo avotu demonstrēšanu (attēli, kodolīgi kosnpekti, paskaidrojošie videomateriāli). Skolēni var sniegt atbildes uz skolotāja jautājumiem, kas domāti visiem uzreiz vai vienam skolēnam.

Reti kurš ir spējīgs iedomāties savu ikdienu bez piekļuves internetam – kā laika kavēšanai, tā darbam. Tad nu, kādēļ gan to neizmantot arī ar mācībām? Skolēnam tas nozīmē mobilāku mācību procesu, jo iespējams brīvi organizēt savu mācību laiku. Tālmācība būs izdevīgākais variants patstāvīgiem un mūsdienīgiem jauniešiem, kas vēlas paši organizēt savu laiku un pabeigt vidusskolu.

Tālmācības vidusskola seko tam, ka skolēns var vērsties pie skolotāja konsultācijās internetā vai čatā, forumā un Skype. Turpat iespējams prasīt padomus arī pārējiem skolēniem. Šādā mācību procesā iegūta vidējā izglītība ļauj apgūt ne vien nepieciešamās zināšanas, bet iemāca plānot laiku un orientēties online.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *